Pajzs Technológia alapjai

1. Mi volt a kitűzött cél?

A gépjárművek önerőből történő ellopásának a lehetetlenné tétele. Az önerőből történő ellopás megakadályozása alatt azt értjük, hogy a gépjármű motorjának a beindítását tesszük lehetetlenné.

2. Hasonló cél(ok)ra milyen ismert megoldások vannak?

Jelenleg a gépjárművek önerőből történő ellopásának a lehetetlenné tételét garantáló eszköz, vagy megoldás a világon nem létezik. Jelenleg a gépjármű biztonságtechnika biztosításával okozati összefüggésben csak részmegoldások léteznek, amelyek a gépjárművédelmi technológia általános céljainak nem felelnek meg.

Ezek feloszthatóak:
- mechanikai eszközökre,
- elektronikai kialakításokra és rendszerekre,
- utólagos megtalálást elősegítő nyomkövető berendezésekre,
- a gépjárművek elemeinek a jelölésére.

Mechanikai eszközök:
Váltózárak, kormányzárak, pedálzárak, mechanikus motortérzárak, zárdugózás.

Elektronikai kialakítások és rendszerek:
Gyári indításgátlók, utólagosan beépített indításgátlók, rejtett kapcsolók, riasztók, elektro - mechanikai elven működő motortérzárak.

Utólagos megtalálást elősegítő nyomkövető berendezések:
GPS/GSM.

A gépjármű elemeinek jelölése:
UV jelölés, gravírozás.

2.1 Ezeknek mi a műszaki lényegük?

Mechanikai eszközök.

A mechanikai eszközök működtetéséhez alapvetően elengedhetetlen, hogy egy mechanikus zárszerkezetre épülnek, melyek hozzáférhetőek, ezért kinyithatóak.

Váltózárak:
lényegük: a gépjármű váltószerkezetére helyeznek egy záró szerkezetet, amely a gépjármű váltóját az adott pozícióban rögzíti.
Hiányossága, hogy többek között az eszköz zárszerkezetén keresztül kinyitható maga az eszköz.

Kormányzárak:
lényegük: a gépjármű kormánykerekére felerősítenek egy zárszerkezettel ellátott eszközt, ami a gépjármű kormányának a használatát korlátozná.
Hiányossága a megoldásnak, hogy többek között a zárszerkezeten keresztül kinyitható az eszköz.
Pedálzárak:
lényegük: a gépjármű kuplung, fék, vagy gázpedáljának a működését korlátozzák egy, a megfelelő pedálra felhelyezett mechanikus zárral ellátott pedálzár segítségével.
Hiányossága a megoldásnak, hogy többek között a pedálzár zárszerkezetén keresztül kinyithatóak a pedálzárak.

Mechanikus motortérzárak:
lényegük: a gépjármű motorháztetejét lezárják egy mechanikai zárral ellátott eszközzel. Hiányossága a megoldásnak, hogy többek között a zárszerkezeten keresztül szabotálhatóak ezek az eszközök. Másik támadási felület, hogy a gépjárművek gyári adottságaiból fakadó hiányosságok következtében elölről, vagy alulról a gépjármű motorterében a megfelelő helyen segédeszközzel meghúzható a gépháztető nyitó bowden, illetve kipattintható a motorérzár. Ezek után nyithatóvá válik a motortér, amit a mechanikus motortérzárnak kellett volna az illegális kinyitás ellen megvédenie.

Zárdugózás:
lényegük: a gépjármű ajtajainak a zárszerkezetét egy fémlappal befedik annak érdekében, hogy kívülről ne lehessen mechanikai módon akár lopott, másolt, vagy elvesztett kulccsal kinyitni a gépjármű ajtajait.
Hiányossága a megoldásnak, hogy a gépjárművek utasterébe való bejutáshoz nem szükséges a gépjármű ajtajain meglévő zárszerkezetek használata. Az utastérbe történő illegális bejutás más módokon is kivitelezhető.

Elektronikai kialakítások és rendszerek

Gyári indításgátlók:
lényegük: a gépjármű leállítása után adott idővel aktivizálódnak.
Hiányossága a megoldásnak, hogy a gyári indításgátló a gépjármű motorvezérlőbe van integrálva, így a motorvezérlő cseréjével, vagy átprogramozásával az kiiktatható és a gépjármű elindítható.

Utólagosan beépített indításgátlók:
lényegük: a gépjárműbe utólagosan beépítenek egy elektronikai eszközt, ami által aktiválnak egy, vagy több indításgátló funkció pontot.
Hiányossága a megoldásnak, hogy a legtöbb esetben az elektronikai eszközt a gépjármű utasterébe építik, ahol az könnyen megtalálható és kiiktatható. Ha az elektronikai eszközt a gépjármű motorterébe építik, akkor az a gépjármű motorterébe való bejutás után szintén kiiktatható.

Rejtett kapcsolók:
lényegük: úgymond elrejtve alkalmazzák az indításgátló funkció pontot, vagy pontokat.
Ennél a módszernél azt feltételezik, hogy a tolvaj ezt nem fogja megtalálni. Hiányossága, hogy a gépjármű motorterébe való bejutás után a rejtett kapcsoló kiiktatható.

Riasztók:
lényegük: hang és fényjelzéssel hívják fel a külső környezet figyelmét arra vonatkozóan, hogy az adott gépjárművet el akarják lopni.
Hiányossága a megoldásnak, hogy a riasztók nem gátolják meg a gépjármű ellopását, mivel csak jelző hatást váltanak ki. A gépjárművek utasterébe, illetve motorterébe való bejutás után a riasztók kiiktathatóak és a gépjármű ellopható. A gépjármű akkor is ellopható marad, ha a riasztót nem hatástalanítják!

Elektro - mechaniai elven működő motortérzárak:
lényegük: a gépjárművek motorháztetejét elektro - mechanikusan elzárják.
Hiányossága a megoldásnak, hogy önmagában nem képes meggátolni a gépjárművek ellopását. Ezenkívül a gépjárművek gyári adottságaiból fakadó hiányosságok következtében elölről, vagy alulról a gépjármű motorterében a megfelelő helyen segédseszközzel meghúzható a gépháztető nyitó bowden, illetve kipattintható a motortérzár és nyithatóvá válik a motortér.


Utólagos megtalálást elősegítő nyomkövető berendezések

GPS/GSM:
lényegük: a pozíció meghatározás és a kommunikáció. Ennek értelmében alkalmazható gépjárművek pozíciójának a meghatározására is és információ átvitelre is.
Hiányossága a megoldásnak, hogy semmilyen módon nem képesek a gépjármű ellopását meggátolni, mivel alapvetően a pozíció meghatározás, illetve a kommunikáció és nem a lopásgátlás a feladatuk. A GPS/GSM működése olcsó eszközökkel blokkolható, így az utólagos megtalálás is meghiúsítható.


A gépjármű elemeinek jelölése

UV jelölés:
lényege: a gépjármű egyes elemeit UV jelöléssel látják el.
Hiányossága a megoldásnak, hogy a gépjármű egyes elemeinek UV által történő jelölése nem gátolja meg a tolvajt a gépjármű ellopásában, mert a jelölés nem azonos értékű megoldás a lopásgátlással.

Gravírozás:
lényege: a gépjármű üvegfelületeit megjelölik a gépjármű egyes adataival. Hiányossága a megoldásnak, hogy az üvegek megjelölése nem gátolja meg a tolvajt a gépjármű ellopásában, mert a jelölés nem azonos értékű megoldás a lopásgátlással. A jelöléseket hivatalosan senki sem ellenőrzi.

2.2. Mik a hibáik (ami miatt a mi céljainknak nem felelnek meg)?

A fentiekben felsorolt megoldásoknak a közös hiányossága, hogy egyik megoldás sem képes biztosítani a gépjárműveknek önerőből történő elvitelének a lehetetlenné tételét. - a részmegoldások önmagukban támasztják alá azon objektív tényt, miszerint az egész, mint önerőből történő lophatatlanná tételi cél garantálására nem alkalmasak. -

3. Mi volt a felismerés (vagyis annak a döntésnek az oka, amelynek alapján éppen a találmány szerinti megoldás látszik optimálisnak)?

A felismerés lényege abban állt, hogy személyesen kellet megtapasztalnom azt, hogy a saját gépjárművemet biztosító gyári és utólagosan beépített beépített mechanikus és elektronikus rejtett kapcsoló, valamint GPS nyomkövető rendszer ellenére megkísérelték eltulajdonítani, amit én akadályoztam meg személyesen. A gépjármű motorját sikerült a z illegális cselekményt elkövető személyeknek beindítani, így a gépjármű önerőből lophatóvá vált, amit az addig ismert gépjárművédelmi technológia egyáltalán nem volt képes kiküszöbölni.
Az általam felismert megoldás kiküszöböli az akkor forgalomba hozott, valamint a jelenleg is használt kereskedelemben kapható azon mechanikai és elektronikai gépjárművédelmi eszközök hibáit és hiányosságait, amelyek önmagukban és önállóan egyáltalán nem képesek garantálni a gépjárművek önerőből történő lophatatlanságát.
A gépjárművédelem hozzáférhetőségének a kiküszöbölésével az az előny is megteremthető, hogy azzal akkor sem lehet visszaélni, azt akkor sem lehet hatástalanítani, ha valaki ismeri a szisztéma egy részét, vagy teljes egészét.

4. Mi volt a találmányi gondolat (vagyis az a lényegi meglátás, ami e találmány szerinti megoldás kulcsát jelentette)?

A találmányi gondolat lényege abban áll, hogy lehetetlenné tesszük a gépjárművet eltulajdonítani akaró számára a gépjárművédelmi rendszerhez, valamint az elektronikai megszakítási pontokhoz való hozzáférést. Így képtelenné válik a gépjárművek a beindítása bármilyen módon és ezzel biztosított a gépjárműnek az önerőből történő lophatatlansága.

5. Melyek a találmány szerinti termék, berendezés vagy szerkezet elengedhetetlenül szükséges egységei, elemei vagy alkatrészei?

Megfelelő módon megtervezett elektronikai nyomtatott áramkör (NYÁK).
Megfelelő módon megtervezett elektromechanikus motortérzár.
Gépjármű specifikációval rendelkező motorházháztető zárszerkezetet védő mechanikai burkolat.
Gépjármű specifikációval rendelkező és a gépjárművek motorterében futó bowden védelmét ellátó mechanikai védő burkolat.
A részegységekből felépülő rendszer működéséhez elengedhetetlen szoftverek.

6. Melyek az esetleges (nem kötelező) egységek, elemek vagy alkatrészek?

Nem kötelező elemeket nem alkalmazhatunk az általunk vállalt és biztosított cél elérésével okozati összefüggésben, ugyanis az esetlegesség már önmagában a rendszerünk gyengítését jelenthetné.

7. Az 5. és 6. pontban megnevezett egységek, elemek vagy alkatrészek közül

7.1. melyek találhatók meg az ismert megoldásokban?

Az általunk megtervezett eszközök közül egyik sem található meg más ismert és jelenleg forgalmazott megoldásokban, eszközökben, elektronikus és mechanikus berendezésekben, mert az általunk találmányi szintre fejlesztett rendszer minden összetevőt - részegységeit, alkotórészeit - magunk tervezünk és állítunk elő. - jelen szabadalommal párhuzamosan szellemi alkotásnak minősülő program alkotások vonatkozásában is védelmi eljárást kezdeményeztünk -.

7.2. melyek azok, amelyek csak a találmány szerinti termékben, berendezésben vagy szerkezetben vannak meg?

Mivel az általam találmánynak minősíthető műszaki elgondolás és annak biztosítására használt eszközök, berendezések mindegyike egyenként és összességében is tekintve egyéni és eredeti jelleget hordozza magán, ezért az általunk használt és megnevezett elemek és szoftverek csak a találmány szerinti termékben található meg.

8. Melyek a találmány szerinti eljárás elengedhetetlenül szükséges műveleti lépései?

1. lépés. A kitűzött cél érdekében az összes alkotó elemet a gépjármű motorterébe építjük be.
2. lépés. Kizárólag olyan elektronikai pontokat szakítunk meg - az indításgátló funkció aktiválásához - amit csak a gépjármű motorterébe való bejutás után lehet hatástalanítani.
3. lépés. Ezek után a gépjárművek motorháztetejét elektro - mechanikusan és belülről elzárjuk a külvilág elől, hogy a védelmi rendszer bekapcsolása után ne lehessen kinyitni a gépjármű motorháztetejét, így meggátolva a motortérben történő szabotázs cselekményeket.
4. lépés. A tökéletes végeredmény elérése érdekében ez még nem elég, mivel minden gépjármű rendelkezik olyan gyári adottságokból fakadó hiányosságokkal, amelyek következtében a gépjárművédelmi rendszer továbbra is hozzáférhető maradna. Ezért ezeket a hiányosságokat is kiküszöböljük. A gépjármű motorháztetejének a zárszerkezetét speciális, az adott zárszerkezet védelmének ellátását biztosító mechanikai burkolattal vesszük körbe, illetve a gépjárművek motorterében futó gépháztető nyitó bowdent egy mechanikai védő burkolatba helyezzük. Ezek után a bowden védő burkolatát és a zárszerkezete védelmét ellátó védő burkolatot összerögzítjük, hogy egy egységként lássa el a feladatát.

9. Melyek az esetleges (nem kötelező) műveleti lépések?

A találmányi szintre fejlesztett módszer, eszközök, berendezések beépítése során esetleges nem kötelező műveleti lépések számításba sem jöhetnek, ugyanis az egész rendszer lényege pont az esetlegességek teljes mértékű kizárása. A felsorolt lépések betartása elengedhetetlen annak érdekében, hogy a gépjárművédelem és az indításgátló funkcióként alkalmazott elektronikai megszakítási pontok hozzáférhetetlenné váljanak és hozzáférhetetlenek maradjanak.

10. A 8. és 9. pontban megnevezett műveleti lépések közül

10.1. melyek találhatók meg az ismert eljárásokban?

Az általunk a 8. pontban részletesen leírt 4 műveleti lépés összességében a jelenleg a világon használt és forgalmazott gépjárművédelmi eljárásokban, valamint megoldásokban nem található meg.

10.2. melyek azok, amelyek csak a találmány szerinti eljárásban vannak meg?

A 8. pontban leírt 4 műveleti lépés együttesen és összességében csak és kizárólag a találmány szerinti eljárásban található meg.

11. Melyek a találmány műszaki előnyei?

A találmány műszaki előnye, hogy ténylegesen alkalmas a gépjárművek önerőből történő eltulajdonításának a lehetetlenné tételére, valamint ezzel okozati összefüggésben egyértelműen és kétséget kizáróan kiküszöböli a jelenleg a világon használt és ismert gépjárművédelmi eszközök, berendezések és megoldások hibáit.

12. Melyek a találmány gazdasági előnyei?

A találmány gazdasági előnyei két részre bontható, úgymint a gépjármű tulajdonosnál közvetlenül és közvetetten jelentkező gazdasági előnyök, valamint társadalmi szinten tetten érhető közvetett és közvetlen gazdasági előnyök.

Gépjármű tulajdonosnál jelentkező közvetlen gazdasági előnyök:
- Az önerőből történő gépjármű lopás ellehetetlenítésével a gépjármű tulajdonosa nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy a gépjárművét ellopják, majd ezek után – ha van - a biztosító által térített igen tetemesen csökkentett összegből nem képes ugyanolyan paraméterekkel rendelkező gépjárművet vásárolni. A biztosítási összeg és a ténylegesen vásárolandó új autó között igen tetemes összegű különbséget kénytelen a gépjármű tulajdonosa elviselni.
- Biztosítás hiányában a gépjármű tulajdonosa kártérítésre nem jogosult – amennyiben az elkövető ismeretlen marad – így a keletkezett kárt teljes egészében ő kénytelen elviselni.
- A gépjármű tulajdonosának nem kell külön parkolót fenntartani, bérbe venni, esetleg építeni.
- A gépjármű tulajdonosa mentesül más gépjárművédelmi megoldás megvásárlásától.

Gépjármű tulajdonosnál jelentkező közvetett előnyök:
Valós biztonság érzet, ami kiküszöböli egy esetleges gépjármű eltulajdonításával együtt járó stressz, idegesség gyomor fekély, infarktus kialakulásának lehetőségét.

Társadalmi gazdasági előnyei közvetlenül:
- A gépjármű lopások csökkenésével egyenesen arányban mentesül a társadalom a bűnfelderítésre fordítandó költségvetési kiadások alól.
- A gépjármű lopások, mint bűncselekményi kategória társadalmi lélektani hatásainak csökkenésével az emberek biztonság érzetének növelésével kiküszöbölhetőek azon negatív társadalom lélektani hatások, amelyek kiküszöbölése súlyos költségvetési kiadásokkal jár.

13. Melyek a találmány várható alkalmazási területei?

Gépjárművédelem és biztonságtechnika.

14. Kiviteli példa (termék, berendezés vagy szerkezet esetén legalább egy darab)

14.1. egy vagy több vonalas vázlat az alkatrészek megszámozásával

14.2. tételjegyzék

14.3. elektromos berendezéseknél blokkvázlat szintű rajz

15. Készülék működésének részletes ismertetése.

1.

A Védelmi rendszer központi részegysége a saját fejlesztésű elektronika - saját szellemi alkotás (1. számú egység), - mely egy nyomtatott áramköri lapon (NYÁK) helyezkedik el. A NYÁK megfelelő működését egy szoftver vezérli, - saját szellemi alkotás. Ezen egység feladata, hogy vezérelje az elektromechanikus zárszerkezetet. Az elektromechanikus zárszerkezet (2. számú egység) a gyári nyitószerkezet, és zár útjába van beépítve. Feladata a gépjármű motorháztetejének nyitását – attól függően, hogy a szoftver engedélyezi, vagy sem, - ellehetetleníteni, vagy sem. A mechanikus bowden védelem (3. számú egység), és a mechanikus zárvédelem (4. számú egység), - saját szabadalom. Ezek kialakítása autó specifikus, alkalmazkodik az adott gépjármű gyári adottságaihoz.

2.

Élesített állapotban:
a.) 1. Elektronikai egység letiltja a motor működését és várja a jogosult felhasználó azonosítását. A 2. Elektromechanikus zárat zárt állapotban tartja
b.) 2. Elektromechanikus zár folyamatosan lehetetleníti a motortér kinyitását
c.) 3. Mechanikus bowden védelem és 4. Mechanikus zárvédelem kialakításuk révén folyamatosan lehetetlenné teszi, hogy a motorteret illegális módszerekkel nyitni lehessen

Kikapcsolt állapotban:
a.) 1. Elektronikai egység engedélyezi a motor működését. A 2. Elektromechanikus zárat zárt állapotban tartja
b.) 2. Elektromechanikai zár folyamatosan lehetetleníti a motortér kinyitását
c.) 3. Mechanikus bowden védelem és 4. Mechanikus zárvédelem kialakításuk révén folyamatosan lehetetlenné teszi, hogy a motorteret illegális módszerekkel nyitni lehessen

Szerviz üzemmódban:
a.) 1. Elektronikai egység engedélyezi a motor működését. A 2. Elektromechanikai zárat egy nyitógomb megnyomása esetén rövid ideig oldja, ekkor a motorháztető az eredeti módon nyitható
b.) 2. Elektromechanikus zár vezérlés esetén nyit és engedélyezi a motortér kinyitását
c.) 3. Mechanikus bowden védelem és 4. Mechanikus zárvédelem ebben az esetben nem funkcionál, hiszen a motortér szándék esetén szabadon nyitható


© 2005 - 2023 P.T.B. Pajzs Kft. Minden jog fenntartva!Adószám: 13492063-2-13 · Cégjegyzékszám: 01-09-738018Bankszámlaszám: 10300002-20234155-00003285 · IBAN száma: HU02103000022023415500003285 · SWIFT kód: MKKBHUHB
phoneshopping_cart
Ez a honlap technikai sütiket (angolul: cookie) használ a megfelelő működéséhez. További információ...