A hatékony gépjárművédelem alapja

Volt olyan időszak Magyarországon, amikor átlagosan naponta 30 gépjárművet loptak el, ezért ezt az adatot a kezdő oldalunkon mementóként meghagytuk.

A hatékony gépjárművédelem, autóvédelem alapja az, hogy nem eszközben, vagy eszközökben, hanem rendszerben kell gondolkodni.

Indoklás
Az eszközök önmagukban nem képesek hatékony gépjárművédelem megteremtésére. Még akkor sem, ha egymástól függetlenül több eszköz lett egy gépjárműbe telepítve.
Az ok egyszerű. Az eszközök szinte minden esetben a gépjármű motorjának a leállítása után mechanikusan illeszthetőek fel a rendeltetési helyükre, ezért hatástalanításuk a felkészült tolvajok számára sokszor gyors és egyszerű is.
A hatékony gépjárművédelem, autóvédelem megteremtése céljából kizárólag csak rendszerben szabad gondolkodni, amely rendszer a védeni kívánt gépjárműbe történő beépítés után egy összefüggő egységet kell, hogy alkosson.
Elengedhetetlen feltétel, hogy a védelmi rendszer részegységeit minden esetben kizárólag a védeni kívánt gépjármű motorterébe kell beépíteni! Ettől eltérni nem szabad!

Indoklás
Ha a gépjármű utasterébe építik be a védelmi rendszer részegységeit, akkor a tolvaj a gépjármű utasterébe történő bejutás után könnyen hatástalaníthatja azt és ellopja a gépkocsit.

Hozzáférhetetlen kell, hogy legyen

A gépjármű motorterébe beépített gépjárművédelmi rendszer részegységeit is magától értetődően meg kell védeni, azaz hozzáférhetetlenné kell tenni az illegális cselekményekkel szemben.
Ez oly módon érhető el, hogy a védeni kívánt gépjármű motorháztetejét el kell zárni a külvilág elől. Ami fontos: kizárólag elektro-mechanikus módon!
Az elektro-mechanikus módon történő motortérzár a védelmi rendszer részegységét képezi. Nincs mechanikus zár, ami függetlenítené a motortérzárat a rendszertől, amit a tolvaj kinyithatna.

Indoklás
Ha valaki csupán csak mechanikus módon zárja le a gépjármű motorház tetejét, akkor az a gépjárművédelem többi részétől függetlenül fog működni és már nem beszélhetünk egy rendszerről. A gépjármű utasterében lesz egy zárszerkezet, amivel nyitni, zárni kell a mechanikus motortérzárat, ami a gépjármű utasterébe való bejutás után a felkészült tolvaj számára így kiiktatható és a gépjármű ellopható.
Nem mellékes információ, hogy a motortérzár önmagában semmit sem ér. A motortérzár kizárólag csak elektro-mechanikus formában és egy rendszer részegységeként képes a hatékony gépjárművédelem kialakítására.

A tudásról

Annak a tudásáról, hogy mi is a hatékony gépjárművédelem, autóvédelem alapja. A gépjármű tulajdonosnak a hatékony gépjárművédelemről a saját érdekében tájékozódnia kell.
Hatékony védelemről csak abban az esetben beszélhetünk, ha a fentebb leírtak alapján történik a gépjárművédelem, autóvédelem kialakítása.
Az a gépjármű tulajdonos, aki nem a fentebb leírtak alapján gondoskodik a gépjárműve védelméről, nem szabad, hogy csodálkozzon akkor, amikor ellopják a gépjárművét!


© 2005 - 2023 P.T.B. Pajzs Kft. Minden jog fenntartva!Adószám: 13492063-2-13 · Cégjegyzékszám: 01-09-738018Bankszámlaszám: 10300002-20234155-00003285 · IBAN száma: HU02103000022023415500003285 · SWIFT kód: MKKBHUHB
phoneshopping_cart
Ez a honlap technikai sütiket (angolul: cookie) használ a megfelelő működéséhez. További információ...